Projekty UE 2013

program_regionalnyśląskie. pozytywna energialskiecentrumprzedsibiorczocieuropejski fundusz rozwoju regionalnego

 

2013 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Inwestycja rozwojowa firmy COLORIS – Anna Konior
prowadząca do wprowadzenia w niej innowacji procesowej.

Wartość całkowita projektu: 923 617,00 PLN
Wartość dofinansowania: 442 740,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

zestaw stołów monterskich

zestaw kontroli dostępu

waga

spawaki

sklep internetowy

rejestrator czasu pracy

planowanie zasobów ludzkich

monitoring

logistyka

laser

laptop

laptop do logistyki

krzesło monterskie

zestaw do serwerowni

terminale – kol danych

drukarka stałoatrament

drukarka kodów kresk

czytniki kodów kresk